Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ


«Όταν ψηφίζουν 4 λύκοι και ένα πρόβατο, το «έξυπνο πρόβατο» θα ψηφίσει με τρόπο που οι λύκοι να φαγωθούν μεταξύ τους καθώς και οι συμμορίες που το διοικούν. Τον δε βοσκό και καλόν ποιμένα να τον αποχαιρετίσει με ένα τραγουδάκι για τον  Αετό.» Εκλογές 2019: Τι να ψηφίσω Εκλογές: 4 λύκοι και ένα πρόβατο ψηφίζουν για …

Read more »